Ochrana osobných údajov

Autolexicon.net v zmysle zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zaručuje, že nezhromažďuje a nezískava žiadne osobné údaje, pokiaľ ich návštevníci (zákazníci, obchodní partneri) sami dobrovoľne neposkytli, napr. formou ankety, registrácie, súťaže a pod.

Autolexicon.net, sa zaväzuje chrániť všetky poskytnuté osobné údaje, pretože ich považuje za prísne dôverné a v súlade s vyššie uvedeným zákonom ich preto nemôže zverejniť, predať alebo poskytnúť tretím osobám bez výslovného súhlasu, s výnimkou prípadov stanovených týmto zákonom.