Podmienky použitie

Prístup na internetovú stránku www.autolexicon.net podlieha nižšie uvedeným zmluvným podmienkam pre používanie. Prečítajte si prosím tieto podmienky a rešpektujte ich!

Copyright

Všetky práva, vrátane autorských a databázových práv na túto internetovú stránku a jej obsah podliehajú autorskému zákonu. Akékoľvek použitie ktorejkoľvek časti internetovej encyklopédie autolexicon.net, najmä šírenie, prepracovávanie je bez vedomého súhlasu vydavateľa a uvedenie zdroja zakázané. Čo neznamená, že nebudú podporené korektné, slušné projekty a žiadosti o spoluprácu. Naopak, redakcia podporuje šírenie odborných informácií, a preto sa nás nebojte kontaktovať.

Tretím osobám je zakázané akokoľvek upravovať, meniť alebo opravovať informácie uvedené na našej internetovej stránke. Súhlasíte, že budete túto internetovú stránku používať iba pre zákonom povolené účely.

Odmietnutie zodpovednosti

Redakcia sa snaží zabezpečiť, aby informácie na týchto internetových stránkach boli presné, úplné a aktuálne. Užívaním týchto internetových stránok však súhlasíte, že budete viazaní zmluvnými podmienkami, ktoré vstupujú do platnosti v deň, keď prvýkrát použijete tieto internetové stránky.

Redakcia neručí za presnosť alebo kompletnosť informácií poskytnutých na tejto internetovej stránke, ani nezaručuje, že používanie tejto internetovej stránky bude plynulé alebo bezchybné, ani že na tejto internetovej stránke a jej serveroch nie sú počítačové vírusy alebo skryté vady.

V žiadnom prípade nie je redakcia zodpovedná žiadnej osobe za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá by vznikla z používania akýchkoľvek informácií uvedených na týchto internetových stránkach a to aj nepriamych alebo následných škôd akéhokoľvek druhu.

Bez ohľadu na čokoľvek iného v týchto zmluvných podmienkach, redakcia nie je zodpovedná za reklamácie súvisiace s funkčnosťou alebo dostupnosťou týchto internetových stránok.

Externé odkazy

Redakcia nezodpovedá za obsah stránok tretích osôb odkazujúcich sa na našu stránku. Rovnako tak redakcie nezodpovedá za cudzie internetové stránky, ktoré navštívite kliknutím na odkaz uvedený na stránkach www.autolexicon.net, takéto stránky navštevujete úplne na svoje vlastné nebezpečenstvo.

Redakcia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ktorejkoľvek zo svojich zmluvných podmienok zverejnením zmien online.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami v plnom rozsahu, nepoužívajte tieto internetové stránky!