DAC (Driver Alert Control)

Driver Alert Control je systém kontroly řidičovy bdělosti, uvedený automobilkou Volvo do sériové výroby. Narozdíl od systémů jiných automobilek systém DAC nezkoumá chování řidiče, ale chování resp. jízdu samotného automobilu.

V roce 2008 představilo Volvo dva nové prvky aktivní ochrany, Driver Alert Control (kontrola řidičovy bdělosti) a Lane Departure Warning (upozornění na opuštění jízdního pruhu). Automobilka si je dobře vědoma množství nehod vzniklých v důsledku řidičovy nepozornosti. Podle informací americké společnosti NHTSA způsobí jen v USA únava za volantem ročně kolem 100.000 dopravních nehod, při nichž zahyne zhruba 1 500 lidí a dalších 75 000 jich je zraněno. Nové systémy DAC a LDW mají pomoci tuto situaci zlepšit.


systém DAC

Driver Alert Control zkoumá jízdu automobilu a podle způsobu jízdy je tento systém schopen předem odhadnout riziko snížené řidičovy koncentrace. Systém samočinně funguje při rychlostech nad 60 km/h. DAC monitoruje pohyb vozidla na vozovce a umí rozeznat kontrolovanou jízdu od té nekontrolované. Podle vyjádření Daniela Levina, šéfa zodpovědného za vývoj systému Driver Alert Control, je jeho funkce velmi spolehlivá. Dokonce spolehlivější nežli systémy sledující oči řidiče. DAC je schopen dokonce rozpoznat situaci, kdy se řidič příliš věnuje svému telefonu nebo dětem na zadních sedadlech.


varování systému DAC

Systém se skládá z kamery, umístěné pod vnitřním zpětným zrcátkem, senzorů a řídicí jednotky. Kamera směřuje ven z vozidla a neustále sleduje směr jízdy a vzdálenost vozu od vodorovného značení. Další senzory systému snímají pohyby auta ve všech směrech. Řídicí jednotka pak získaná data zaznamenává a zároveň porovnává s uloženými hodnotami. Pokud řídicí jednotka rozpozná únavu řidiče, vyšle akustický signál a na přístrojové desce se rozsvítí symbol šálku s kávou. Systém je dokonce schopen řidičovu únavu vyhodnotit na pětiškálové stupnici.

Veškerá zodpovědnost samozřejmě zůstává na řidiči. Systém pouze upozorňuje na únavu a oslabení pozornosti, které by mohlo skončit nehodou.


Text:
Jan Sajdl
Foto: www.volvo.com
Klíčová slova: Volvo, DAC, LDW, Driver Alert Control