DSC (Dynamic Stability Control)

DSC (Dynamic Stability Control) je elektronická regulace jízdní stability, obdoba systému ESP. DSC používá například BMW nebo Mazda.

Zkratka DSC pochází z anglického Dynamic Stability Control. Označuje elektronický stabilizační systém sloužící k zajištění bezpečného chování automobilu v kritických situacích. Systém v průběhu jízdy sleduje chování automobilu a na základě získaných informací upravuje směr pohybu automobilu pomocí cílených brzdných zásahů na jednotlivá kola. Tento systém využívají například značky BMW a Mazda.

Princip:

Veškeré elektronické stabilizační systémy fungují na velice podobných principech. Zjednodušeně řečeno tyto systémy mohou pomocí cílených brzdných zásahů korigovat vznikající smyk vytvořením opačného stáčivého momentu.

Řídicí jednotka neustále vyhodnocuje a porovnává informace o požadovaném směru jízdy z natočení volantu a skutečném pohybu vozidla z otáček jednotlivých kol a hodnot příčného zrychlení. V případě potřeby pak řídící jednotka systému DSC zasáhne do řízení tím, že pomocí brzdných účinků na jednotlivá kola koriguje směr pohybu vozidla. Detailní popis principu celého zařízení najdete na níže uvedeném anglickém manuálu nebo v článku o ESP.

Video:


Foto:
www.bmw.com
Klíčová slova:
jízdní stabilita, ESP, DSC, systém jízdní stability

 

jízdní stabilita, ESP, DSC, systém jízdní stability