ECS (Electronic Control Suspension)

Systém elektronicky řízeného pružení osobních automobilů.

Zkratka ECS vznikla z anglického Electronic Controlled Suspension – elektronicky řízené pružení. Tento systém snímá a kontroluje rychlost, náklon vozidla, odstředivou sílu a kmity kol. Řídící jednotka na základě těchto údajů upravuje tlak v jednotlivých tlumičích, čímž mění charakteristiku podvozku.

Foto: www.dcinside.com
Klíčová slova:
podvozek, charakteristika, ECS, Electronic Control Suspension, elektronicky řízené pružení