EDS (Elektronische Differenzialsperre)

EDS je systém elektronicky řízené uzávěry diferenciálu. Tento systém motorista ocení především v zimních měsících a při jízdě na vozovce se špatnou adhezí. EDS přibrzďuje protáčející se hnací kolo a tím umožňuje přenesení výkon na kolo s lepšími adhezními podmínkami.

EDS samočinně přibrzďuje protáčející se kolo hnací nápravy s cílem vyrovnat silový poměr na obou kolech. Pomocí snímačů systému ABS řídicí jednotka neustále sleduje a vyhodnocuje otáčení obou hnacích kol. Pokud rozdíl otáček levého a pravého kola odpovídá prokluzu kol, vyšle řídící jednotka signál a systém ABS/EDS protáčející se kolo přibrzdí. Přibrzděním odlehčeného (protáčejícího se) kola se momenty na obou kolech vyrovnají a výsledný účinek je podobný jako u mechanické uzávěry diferenciálu.

Princip:

Za předpokladu stejných adhezních poměrů mezi pneumatikou a kolem působí u poháněné nápravy s diferenciálem stejně velký krouticí moment MA na obě kola. Pokud je tření mezi kolem a vozovkou dostatečné, kola přenesou na vozovku všechen hnaní moment. Každé kolo tedy přenáší 50% celkového hnacího momentu.

Pokud je na jedné straně vozovky více kluzký povrch, tedy povrch s nižší adhezí, určuje velikost přenášeného hnacího momentu kolo s nižším součinitelem tření. Nápravový diferenciál stále rozděluje hnací moment v poměru 50:50, a pokud jedno kolo nemůže přenést hnací moment, sníží se velikost přenášeného momentu na obou kolech současně.

Dojde-li k překročení hranice přilnavosti na jednom kole, kolo se začne protáčet. To znamená, že přenese menší krouticí moment. Podle adhezních podmínek může jít dokonce až k nule (jistě znáte situaci ze zimní silnice, kdy jedno kolo zajelo do závěje a automobil se ve stoupání úplně zastavil). 50% z nuly je opět nula, takže ani kolo na dobrém povrchu nemůže přenášet sílu a rozjet vozidlo. Všechen výkon jakoby mizí skrze protáčející se kolo.

Nyní začíná fungovat systém elektronické uzávěry diferenciálu. Řídicí jednotka EDS začne protáčející se kolo přibrzďovat, čímž vyvolá brzdný moment MB, který pomůže dorovnat momentový poměr na nápravě. Nyní díky brzdnému momentu může kolo s vyšší adhezí přenášet sílu na vozovku a nedochází k prokluzu.

Předností EDS je nejvíce využito v zimním období, např. při rozjezdech s jedním kolem na zasněžené krajnici nebo při jízdě do stoupání s jednostranně kluzkou vozovkou.


Text: Jan Sajdl
Foto:
z pramenů Škoda Auto a.s.
Klíčová slova:
EDS, elektronická uzávěrka diferenciálu, diferenciál, poměr sil na nápravě, přenos sil, adhezní podmínky, Elektronische Differenzialsperre