EDS (Elektronische Differenzialsperre)

EDS je systém elektronicky řízené uzávěry diferenciálu. Tento systém motorista ocení především v zimních měsících a při jízdě na vozovce se špatnou adhezí. EDS přibrzďuje protáčející se hnací kolo a tím umožňuje přenesení výkon na kolo s lepšími adhezními podmínkami.

Read more

EDL (Electronic Diferential Lock)

EDL je zkratka označující elektronickou uzávěrku diferenciálu. Diferenciál, který rozvádí výkon na kola v poměru potřebném pro jízdu v oblouku, je zapotřebí v různých situacích zablokovat, aby se otáčky obou kol vyrovnaly. EDL umožní funkci diferenciálu zablokovat.

Read more