EDL (Electronic Diferential Lock)

EDL je zkratka označující elektronickou uzávěrku diferenciálu. Diferenciál, který rozvádí výkon na kola v poměru potřebném pro jízdu v oblouku, je zapotřebí v různých situacích zablokovat, aby se otáčky obou kol vyrovnaly. EDL umožní funkci diferenciálu zablokovat.

Read more