HTFC (High Temperature Fuel Cell)

HTFC je zkratka pro vysokoteplotní palivové články vyvinuté ve výzkumném centru německé automobilky Volkswagen.

Zkratka HTFC je stvořena z anglických slov High Temperature Fuel Cell a označuje vysokoteplotní palivové články používané pro pohon osobních automobilů. Vysokoteplotní palivové články vyvinuli výzkumníci německé automobilky Volkswagen. Od této technologie si slibují levnější, lehčí a stabilnější zdroj energie, než poskytuje klasický nízkoteplotní palivový článek. Běžný nízkoteplotní palivový článek pracuje za teploty kolem cca 81°C, zatímco nové vysokoteplotní palivové články pracují za teplot cca 120°C.

Automobilka Volkswagen očekává, že nové HTFC palivové články by mohly být využívány v osobních automobilech kolem roku 2020.


 

 

Princip:

Princip palivového článku je celkem jednoduchý a dlouho známý. Palivový článek je vlastně galvanický článek vyrábějící elektřinu pomocí elektrochemické reakce. Obvykle se jedné o kyslíko-vodíkovou reakci. Vodík je možné vyrábět například pomocí elektrolýzy z vody. Účinnost celého cyklu (elektřina – vodík – elektřina) je pak cca 30-40%.

Historie:

Švýcarský vědec Christian Friedrich Schönbein objevil princip palivového článku již v roce 1838. Po objevení dynama Wernerem von Siemensem však upadl palivový článek v částečné zapomnění. Vědci se k němu vrátili až v 60. letech 20. století s rozvíjejícím se kosmickým programem. Důvodem byl oproti jiným možným zdrojům výhodný poměr energie/hmotnost. Palivové články fungují i v současných raketoplánech.

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.celanese.com, cs.wikipedia.org
Klíčová slova:
zdroj, energie, palivový článek, princip