Příslušenství vozidla

Pod pojem příslušenství automobilu rozumíme zařízení a přístroje pevně spojené s vozidlem, které jsou po technické stránce nezbytné pro dopravní činnost vozidla.

Příslušenství vozidla (strojového spodku, podvozku, motoru, karosérie) jsou pomocná zařízení a pomocné přístroje a prostředky, s vozidlem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost vozidla podle jeho účelu (např. elektrické zapalovací zařízení, spouštěcí zařízení, chladící zařízení, sklápěcí zařízení u sklápěcího vozidla, vyprošťovací naviják a jeřábové zdvihadlo u vyprošťovacího vozidla nebo čerpadlo u cisternového vozidla), (ČSN 30 0025, čl. 90).


Text: Jan Sajdl
Klíčová slova:
příslušenství, bezpečnost, norma, ČSN