Příslušenství vozidla

Pod pojem příslušenství automobilu rozumíme zařízení a přístroje pevně spojené s vozidlem, které jsou po technické stránce nezbytné pro dopravní činnost vozidla.

Příslušenství vozidla (strojového spodku, podvozku, motoru, karosérie) jsou pomocná zařízení a pomocné přístroje a prostředky, s vozidlem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost vozidla (např. elektrické zapalovací zařízení, spouštěcí zařízení, chladící zařízení, výfukový systém, vstřikování paliva…), (ČSN 30 0025, čl. 90).

Přečtěte si také o pojmech: výstroj a výbava vozidla.

Zdroj: archiv
Klíčová slova:
příslušenství, bezpečnost, norma, ČSN