Setrvačník

Setrvačník je v podstatě litinový nebo ocelový kotouč uložený na zadním konci klikového hřídele. Účelem setrvačníku je akumulovat dostatečnou kinetickou energii potřebnou k překování pasivních odporů při nepracovních zdvizích. Tím je docílena požadovaná rovnoměrnost chodu motoru.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Česky.