Setrvačník

Setrvačník je v podstatě litinový nebo ocelový kotouč uložený na zadním konci klikového hřídele. Účelem setrvačníku je akumulovat dostatečnou kinetickou energii potřebnou k překování pasivních odporů při nepracovních zdvizích. Tím je docílena požadovaná rovnoměrnost chodu motoru.

Setrvačník akumuluje kinetickou energii, díky níž motor snadněji překonává např. kompresní zdvihy. Chod motoru je tím vyváženější čím více má motor válců nebo čím větší má setrvačník. Hmotnější setrvačník však ubírá motoru na živosti a ochotě vytáčet se rychle do otáček. Např. oblíbené tříválcové motory jdou díky hmotnějšímu setrvačníku pomaleji do otáček a stejně pomalu z otáček klesají. To pak komplikuje rychlé řazení.


ukázka umístění setrvačníku na motoru

Velikost setrvačníku dále ovlivňuje skladba válců (řadový, vidlicový nebo boxer). Motor s protilehlými válci typu boxer má přirozeně mnohem vyváženější chod nežli např. řadový čtyřválec. Proto má tento motor i menší setrvačník. Stejně tak ovlivňuje velikost setrvačníku princip spalování, např. naftové motory potřebují setrvačník vždy. Dieselové motory mají velmi vysokou kompresi a spotřebují na ni hodně práce (kinetické energie roztočeného setrvačníku).

Energie setrvačníku

Kinetická energie Ek vázaná v rotujícím setrvačníku se vypočte podle následujícího vztahu:

Ek = 1/2 · J · ω2,

kde J je moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení, ω je úhlová rychlost, s kterou se těleso otáčí.

ukázka motorového setrvačníku

Co jste nevěděli?

Proč má setrvačník po obvodu ozubený věnec?
Naprostá většina automobilů využívá setrvačník pro rozběh motoru. Po obvodu setrvačníku je proto nalisován ozubený věnec, který slouží pro připojení startéru. Při spouštění motoru vysune startér pastorek s ozubeným kolem, které zapadne do ozubeného věnce setrvačníku. Pastorek roztočí celý setrvačník, čímž dojde k rozběhu motoru.

Demontáž setrvačníku
Nový setrvačník je jako celek staticky vyvážen. Jedná se totiž o rotační hmotu, která by jinak při chodu motoru způsobovala vibrace a snižovala životnost. Vyvažování se provádí na vyvažovacím stroji postupným odvrtáváním materiálu po obvodu setrvačníku. Konečné, dynamické vyvážení je nutné provést v kompletu celého klikového mechanismu na sestaveném motoru. Při případné demontáži setrvačníku je proto nutné označit vzájemnou polohu setrvačníku a klikového hřídele, aby nedošlo k rozvážení vlivem pootočení (přesazení) při opětovné montáži.

klikový mechanismus se setrvačníkem

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
archiv
Klíčová slova:
setrvačník, ozubený věnec