Kammova kružnica priľnavosti

Jazdná stabilita a dobrá ovládateľnosť vozidla v kritických situáciách je hlavným predpokladom dostatočnej aktívnej bezpečnosti vozidla. Základnou podmienkou je pritom priľnavosť kolies k vozovke, čiže adhézie. Adhézne podmienky možno jednoducho znázorniť pomocou tzv. Kammovy adhézne (trecie) kružnice.

Read more