Reklama

Prevádzka stránok www.autolexicon.net je finančne zabezpečená, skôr podporovaný, lebo prostriedkov nie je veľa, prostredníctvom reklamy. Nechceme však našich čitateľov obťažovať nadbytočným množstvo reklám, alebo ich nevhodnou formou.

V súčasnej dobe využívame reklamných služieb spoločností:

Google, Seznam, Etarget

Pre reklamné alebo partnerské kampane možno dohodnú individuálne podmienky.

Neváhajte nás prosím kontaktovať 🙂