(Česky) Dynamické vyvážení motoru

Rotující a posouvající se součásti v motoru vyvolávají chvění agregátu. Toto kmitání je vyvoláno buď rotující odstředivou silou v případě rotujících částí, nebo silou setrvačnou v případě posuvných hmot. Dynamického vyvážení motoru se dosahuje minimalizací těchto hmot a protizávažím. Dokonalejším způsobem vyvážení klikového hřídele je použití tzv. vyvažovací hřídele.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.