Autonomní řízení

Ve spojení s automobily se pojem autonomní řízení používán pro automatické řízení vozidla, chcete-li samořízení. Vozidlo vybavené autonomním řízením je schopné snímat okolí vozu, vyhodnocovat aktuální jízdní situace a ovládat vozidlo. V nejvyšším stupni autonomního řízení umí vozidlo vše bez lidského vstupu.

Autonomní vozidla využívají řadu technických principů pro detekci vlastního okolí. Pomocí radarů, laserů, GPS a kamer si autonomní vozidlo vytváří obraz o aktuálním okolí vozidla. Řídicí systém následně informace vyhodnocuje a na vzniklé podněty reaguje. Sám je schopen vozidlo rozjet, směřovat i zastavit. Z technického hlediska je samočinné ovládání vozidla řešitelný problém, jehož zdárná proveditelnost závisí na využití čím dál dokonalejších a dostupnějších technologiích. Nedořešené stále zůstávají etické a právní otázky s tím spojené.

autonomní řízení  autonomní řízení

V roce 2014 stanovila asociace automobilového průmyslu SAE International ve spolupráci s americkou NHTSA pět úrovní autonomního řízení. Nejnižším stupněm je 0 (auto s pomocí senzorů řidiče pouze informuje, ale samo nic neřídí) nejvyšší je stupeň 5 (plně robotické taxi, jehož uživatel už nebude potřebovat řidičský průkaz).

Ačkoliv se dnes automobilky snaží v zákaznících vzbudit dojem, že již nabízejí nebo se alespoň velmi blíží plně autonomnímu řízení, není to pravda! Ke stupni 5 vede ještě dlouhá cesta. Dnešní automobily nabízejí maximálně stupeň 2, což zhruba odpovídá možnosti přenechat na krátkou dobu řízení automatice, ale řidič musí být celou dobu připraven převzít řízení.

 

Úroveň 0 autonomního řízení (žádná automatizace)

  • vozidlo plně řídí člověk, má nad ním plnou kontrolu
  • vozidlo s pomocí senzorů pouze informuje či upozorňuje
  • příkladem může být varování nízkého tlaku v pneumatikách, nebo varování před námrazou

autonomní řízení - stupeň 0  autonomní řízení - stupeň 0


Úroveň 1 autonomního řízení (podpora řidiče)

autonomní řízení - stupeň 1  autonomní řízení - stupeň 1  autonomní řízení - stupeň 1


Úroveň 2 autonomního řízení (částečná automatizace)

  • automatizovaný systém vozidla dokáže kombinovat nejméně dva svěřené úkoly, například ovládat rychlost a směr jízdy. Řidič však musí sledovat dění a být připraven okamžitě zasáhnout. Ve skutečnosti se počítá s častými zásahy řidiče do automatického řízení.
  • typickým příkladem je automatické parkování

autonomní řízení - stupeň 2  autonomní řízení - stupeň 2  autonomní řízení - stupeň 2


Úroveň 3 autonomního řízení (podmíněná automatizace)

  • řidič může bez obav odvrátit po určitou dobu pozornost od řízení, např. psát zprávy nebo sledovat film. Vozidlo samo zvládne situace, které vyžadují okamžitou reakci. I nadále však musí být řidič připraven zasáhnout během určitého časového úseku specifikovaného výrobcem. Prvním vozidlem této kategorie se stal v roce 2017 vůz Audi A8, který má mód pro dopravní zácpy. Když je aktivován, vůz má plnou kontrolu nad vozidlem. Funguje pouze do rychlosti 60 km/hod na dálnicích s pevnou bariérou mezi protisměrnými pruhy.

autonomní řízení - stupeň 3 autonomní řízení - stupeň 3


Úroveň 4 autonomního řízení (vysoká automatizace)

  • vozidlo zvládá jízdu v jakémkoli typu provozu zcela samo, řidič může jít např. bezpečně spát nebo opustit sedadlo řidiče. Výjimkou jsou mimořádné situace, například při velmi špatném počasí, kdy je lepší, aby kontrolu nad vozidlem převzal člověk. Nicméně, vůz by si měl poradit i bez zásahu člověka.

autonomní řízení - stupeň 4  autonomní řízení - stupeň 4


Úroveň 5 autonomního řízení (plná automatizace)

  • plně automatické vozidlo, není vybaveno volantem ani pedály.

autonomní řízení - stupeň 5  autonomní řízení - stupeň 5