BMW Night Vision

Night Vision je systém nočního vidění používaný ve vozidlech německé automobilky BMW. Termovizní kamera zachytí objekty před vozidlem dříve a zřetelněji než lidské oko.

BMW Night Vision je systém nočního vidění vyvinutý značkou BMW. Při nepříznivých světelných podmínkách získá řidič díky tomuto systému lepší přehled o situaci před vozidlem. Termovizní kamera citlivá na vyzařované teplo zachytí osoby, zvířata i předměty mnohem dříve nežli lidské oko. Obraz termovizní kamery je přenášen na centrální display, na kterém se objekty zobrazí tím světleji, čím větší teplo vyzařují. Termovizní kamera dohlédne až do 300 metrů.


Systém nočního vidění lze doplnit asistentem ovládání dálkových světel (High-Beam Assist), který při aktivaci pákovým voličem automaticky rozsvěcí a zhasíná dálková světla. BMW Night Vision a asistent ovládání dálkových světel jsou dalším příspěvkem ke zvýšení komfortu.

Celý systém je založen na infračervené technologii FIR. Infračervené záření (z anglického InfraRed) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než má viditelné světlo. FIR (Far InfraRed) je infračervené záření s dlouhou vlnovou délkou (15–1000 µm), které je pro zobrazování osob vhodnější, především pro jeho větší dosah.

Infračervená kamera je skryta pod nárazuvzdorným sklem na levé straně předního nárazníku. Čištění je automatické při aktivaci ostřikovačů a při teplotách pod 5 stupňů je skleněný kryt dokonce vyhříván, aby se na něm nesrážela voda. Úhel snímání kamery závislý na rychlosti. V rychlostech pod 80 km/h snímá kamera úhel 36 stupňů, při vyšší rychlosti pak úhel 24 stupňů, který se natáčí o 6 stupňů podle pohybů volantu. Ve vysokých rychlostech lze zapnout digitální zoom, který zvětší vzdálené objekty až o padesát procent.

 


Zdroj:
www.bmw.com
Klíčová slova:
BMW, noční vidění, Night Vision