Odklon kola

Úhel odklonu kola je sklon střední roviny kola vůči svislé ose vozidla.

Úhel odklonu kola γ je sklon střední roviny kola vůči svislé ose vozidla. Naklání-li se kolo vrchem vně vozidla, je uvažován odklon jako kladný, jestliže se naklání dovnitř, odklon je brán jako záporný.

Především starší literatura uvádí jako důvod pro odklon kol odstranění vůlí v ložiskách otočného čepu. Kladný odklon totiž způsobí, že vlivem zatížení kola svislou silou FZ vznikne osová síla i v ložiskách náboje kola, tato síla pak svým působením vymezí vůli v řízení. Dnešní uložení kol u osobních automobilů je však téměř bez vůle, jelikož kolísající boční síly by byly příčinou hluku a vibrací. Proto významnějším efektem kladného odklonu kola je, že odvalující se kolo tvoří s vozovkou kužel. Kola tak vlastně navzájem působí proti sobě a snižují sklon ke kmitání řízení při přímé jízdě. Nevýhodou takového řešení je, že kola jsou po vozovce smýkána, což způsobuje nadměrné a nerovnoměrné opotřebení pneumatik.

U nezávisle zavěšených kol dochází při propružení ke změnám úhlu odklonu a vlivem gyroskopického účinku tak vzniká klopný moment, který je zachycován v řízení. Měnící se odklon kola při propružení tak vnáší namáhání a neklid do řízení. Proto by změna odklonu kola měla být při propružení co nejmenší.

U sportovních vozů je odklon kola záporný (čili příklon), v zatáčkách se působením odstředivé síly úhel snižuje. Kolo má vůči vozovce ideálnější postavení. Odklon či příklon má velký vliv na velikosti bočních sil. Např. Škoda Rapid se zadní kyvadlovou nápravou má proti Škodě 120 nedotáčivou charakteristiku. Je to způsobenou především jinou konstrukcí zadní nápravy a větším příklonem zadních kol.

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.autolexicon.net
Klíčová slova:
geometrie, geometrie zavěšení, úhel odklonu, odklon kola