OBD (On Board Diagnostic)

OBDII a EOBD jsou zkratky označující palubní diagnostiku. Úkolem palubní diagnostiky je zajistit, aby byl řidič včas informován o vzniklých závadách na vozidle. Jedná se především o poruchy, které mohou mít vliv na zvýšení tvorby škodlivých látek u motorů. Řidič je upozorněn například rozsvícením informační kontrolky na přístrojové desce.

Moderní automobily musí být povinně vybaveny palubní diagnostikou OBD (On Board Diagnostic), v Evropě je tato diagnostika značena jako EOBD (European On Board Diagnostic). Zavedení těchto diagnostických systémů do vozidla si vyžádaly zpřísňující se požadavky na ekologii vozidlových motorů, především požadavky na produkci škodlivých látek ve výfukových plynech. Úkolem palubní diagnostiky je zajistit, aby byly všechny poruchy včas zjištěny a řidič na ně byl upozorněn.

 

Diagnostická data jsou dostupná v devíti módech. Režimy 1-5 se používají při měření a kontrole emisí. Zbylé módy pak pomáhají při diagnostice motoru a nemusí být v daném vozidle dostupné. Rozsah dostupných modů se postupem času rozšiřuje a diagnostika se zdokonaluje.

 

V paměti řídicí jednotky jsou uloženy optimální hodnoty předepsaných sledovaných parametrů, které jsou při chodu motoru porovnávány se skutečnými naměřenými údaji. Je-li zjištěna odchylka od optimálních hodnot, řídicí jednotka automaticky provádí kroky, které vedou k jejímu odstranění. Pokud však ani tento postup nepomůže, palubní diagnostika se snaží prostřednictvím řídící jednotky zabránit poškození motoru a jeho přídavných součástí (katalyzátor, atd.). Proto může např. dočasně vyřadit vstřikování paliva do příslušného válce, který byl z hlediska chodu motoru označen za poruchový. Na zásah palubní diagnostiky je řidič upozorněn signalizací na přístrojové desce. Motor přejde do tzv. nouzového režimu na dojetí, který má zabránit vážnému poškození motoru, řídicí jednotky a dalších součástí vozidla.

 

V případě, že ani nastavení nouzového režimu nepostačuje, je řidič informován o nutnosti okamžitě zastavit vozidlo a dále v jízdě nepokračovat. V krajním případě může dojít po výstraze ke skutečnému zastavení motoru. Cílem EOBD je zabránit výraznému poškození motoru vlivem menší závady a předejít nákladné opravě. Vedle toho má jakákoli odchylka od optimálních hodnot vliv i na výrazné zvýšení škodlivin ve výfukových plynech.

 

 

Systém palubní diagnostiky se však netýká pouze motoru. I další systémy ve vozidle mohou při jejich poruše mít přímí vliv na bezpečnost jízdy. Palubní diagnostika uskutečňuje první kontrolu již před nastartování motoru a následně neustále kontroluje všechny elektrické a elektronické systémy ve vozidle. Ty mohou být napojeny na datovou sběrnici nebo pracovat nezávisle. Jedná se např. o airbagy, systém ABS, stabilizační systém, atd.

 

Historie

Od roku 2001 (pro vznětové motory od roku 2003) musí mít všechna nově registrovaná vozidla systém řízení motoru kompatibilní s EOBD. Starší vozy vyráběné od roku 1995 používaly americkou normu OBD II, která v té době však neměla evropský ekvivalent. Nová norma EOBD/OBDII je stejná pro všechna vozidla všech výrobců. V současné době je norma EOBD závazná pro všechny členské státy EU a pro země, které se k dodržování EOBD zavázaly.

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.alibaba.com
Klíčová slova:
diagnostika, OBD, EOBDII, norma, diagnostická norma