Pylový (kabinový) filtr

Pylový filtr je dnes běžnou součástí ventilace automobilů.

Pylový filtr čistí vzduch vstupující přes vzduchové vedení do kabiny, proto se někdy označuje jako kabinový filtr. Naprostá většina dnešních vozidel je tímto filtrem vybavena, dříve tomu tak ale nebylo. Kabinový filtr zachycuje škodlivé látky, aby se dál nedostávaly do prostoru pro posádku. Zamezuje přístupu pylům, prachům, otěrům z pneumatik a brzdového obložení a dalším nečistotám vznášejícím se běžně nad povrchem silnice. Laboratorní testy prokázaly, že filtry dokáží zachytit až 95% prachových částic a pyly téměř úplně.

příklad umístění kabinového filtru ve vozidle

Základní rozdělení kabinových filtrů je na klasické papírové filtry a filtry s aktivním uhlím. Přičemž díky vlastnostem aktivního uhlí tyto filtry zásadně zlepšují účinek filtrace. Filtr je vyroben z netkané textilie a vyplněn drtí aktivního uhlí. Tento materiál je velmi porézní a má velký povrch (1g aktivního uhlí má plochu přibližně 1 000 m2, jedna lžička aktivního uhlí má plochu fotbalového hřiště), proto je tento filtr schopen zachytit daleko menší částice, než obyčejný papírový filtr. Kromě prachu, pylu a bakterií zachycuje také pachy a jedovaté plyny.

 

povrch filtru s aktivním uhlím

Údržba:
Většina výrobců doporučuje výměnu pylového filtru každých 15 000 kilometrů. Příznakem zaneseného filtru mohou být nepříjemný zápach nebo zamlžená okna, protože interiérem neprotéká dostatek vzduchu, aby je stačil vysušit. Při výměně dejte pozor, ať filtr neotočíte. Šipka na boku filtru ukazuje směr proudění vzduchu.

   

příklady kabinových filtrů


Foto/zdroj:
www.bosh.de, www.clearmechanic.com
Klíčová slova:
pylový filtr, kabinový filtr, aktivní uhlí