Regulace sklonu světlometů

U vozidel vybavených xenonovými světlomety se regulace sklonu světlometů provádí samočinně pomocí systému automatické regulace sklonu světlometů. Pro automobily, v jejichž světlometech se používají výbojky, je použití automatické regulace sklonu světlometů předepsáno zákonem.

U vozidel s halogenovými světlomety se nastavování sklonu světlometů provádí ručně, zpravidla otočným voličem umístěným na přístrojové desce. Vozidla vybavená světlomety s xenonovými výbojkami však musí mít automatickou regulaci sklonu světlometů a ostřikovače světel. Použití těchto dvou podpůrných systémů je předepsáno zákonem. Automatická, chcete-li dynamická, regulace sklonu světlometů a ostřikovač světel má zabránit oslňování ostatních účastníků silničního provozu.


Pamatujte, že xenonové výbojky vytvářejí téměř bílé světlo o zhruba 2,5krát větší intenzitě. Z těchto důvodů systém automatické regulace sklonu světlometů koriguje dosvit světelného kuželu během jízdy. Ostřikovače světlometů zase udržují čelní plochu světlometu čistou, aby nedocházelo k úniku světelných paprsků ze světelného kužele. Tyto paprsky mohou oslňovat nejen ostatní účastníky silničního provozu, ale za špatných povětrnostních podmínek mohou způsobovat sebeoslnění.

 

Princip

Brzdící a akcelerující automobil má jiný sklon, dochází k tzv. houpání kolem příčné osy automobilu. Společně s karoserií se naklánějí i světlomety. Aby tedy nedocházelo ke změnám dosvitu světlometů vlivem houpání vozu, jsou tělesa světlometu vybavena krokovým motorem.

 

 

 

změny dosvitu u vozidel s ruční regulací sklonu světlometů

 

Nastavení sklonu světlometů pracuje na základě údajů ze dvou snímačů. Jeden je umístěn na přední nápravě a druhý na zadní. Po zapnutí světel se paraboly světlometů nejprve sklopí do nejnižší polohy, potom zaujmou polohu určenou zatížením náprav. Systém reaguje i u stojícího vozidla, např. při nastoupení osob nebo vyložení nákladu.


systém automatické regulace sklonu světlometů

 

 

 

 

Výpočty pro nastavení sklonu světlometů se provádějí pouze v jednom světlometu (master) do druhého (slave) je informace předána kabelem elektroinstalace. Signály jsou vyhodnocovány i během jízdy a z došlých informací je neustále vypočítávána průměrná hodnota. Tato hodnota je ukládána v paměti. Pokud by došlo k poruše části systému nebo výpadku spojení, paraboly světlometů se nastaví do tzv. „bezpečnostní polohy“. Bezpečnostní poloha se vypočítá právě z průběžně ukládaných hodnot v paměti.

Text: Jan Sajdl
Foto:
Škoda Auto a.s.
Klíčová slova:
světlomet, xenon, xenonový světlomet, regulace sklonu