Interactive Vehicle Communication (Car-to-Car)

V roce 2009 představila automobilka Mercedes-Benz nový experimentální automobil pro výzkum v oblasti bezpečnosti vozidel. Tento unikátní vůz nesl název Mercedes-Benz ESF. Mezi nové bezpečnostní prvky, které tento projekt přinesl, patřil systém Car-to-Car.

Experimentální Mercedes ESF 2009 umí díky systému Interactive Vehicle Communication komunikovat s ostatními vozidly. Komunikace probíhá buď přímo, nebo přes přenosové stanice. Experimentální automobil ESF 2009 umí sbírat množství informací o aktuálních podmínkách na silnici a ty pak předávat dál i jiným účastníkům provozu. Informace se šíří od zdroje do jeho blízkého i vzdálenějšího okolí.

Informace se šíří přes rádiové majáky u silnic nebo místní uzly, případně přes internet. Palubní počítač došlé informace dokáže vytřídit a rozčlenit podle důležitosti. Lze také komunikovat přímo přes síť WLAN (Wireless Local Area Network), která se vytváří sama automaticky a nepotřebuje žádnou infrastrukturu. Dosah sítě je 500 metrů, frekvence vysílání 5,9GHz.

Foto: www.daimler.com
Klíčová slova:
aktivní bezpečnost, komunikace, centrální síť varování, Mercedes-Benz, Daimler, car-to-car