(Česky) EMMA (European Mobile Media Association)

Zkratka EMMA je spojena s tuningem a ozvučením automobilu. EMMA poskytuje směrnice pro nezávislou skupinu národních asociací na celém světě. Sestavuje pravidla a předpisy, které jsou dodržovány při soutěžích Sound Quality.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.