EMMA (European Mobile Media Association)

Zkratka EMMA je spojena s tuningem a ozvučením automobilu. EMMA poskytuje směrnice pro nezávislou skupinu národních asociací na celém světě. Sestavuje pravidla a předpisy, které jsou dodržovány při soutěžích Sound Quality.

EMMA byla založena za účelem vytvoření obecně uznávaných pravidel a srovnatelných úrovní pro soutěže SQ (Sound Quality) a Multimedia v automobilech. Jedním z cílů je sjednocení pravidel v různých zemích světa. EMMA má své kořeny v americké IASCA, jež byla vůbec první organizací, která vypracovala pravidla pro SQ soutěže. EMMA sjednocuje pravidla, která jsou respektována na celém kontinentu. Hlavní organizací v Evropě je německá EMMA GmbH, ta je zodpovědná za každoroční školení hlavních rozhodčích jednotlivých národních asociací, za standardizaci pravidel, výrobu soutěžních CD a za šíření všech důležitých informací pro všechny soutěže. Česká asociace EMMA byla založena začátkem roku 2005.

EMMA International je vedoucí organizací pro národní asociace EMMA po celém světě a je zodpovědná za každoroční organizaci školení mezinárodních rozhodčích a standardizaci pravidel. Celá soutěžní pravidla najdete na internetových stránkách www.emmanet.com nebo www.emmanet.cz.


Princip soutěží
Soutěžící jsou v jednotlivých disciplínách rozděleni do kategorií tak, aby bylo vytvořeno rozumné konkurenční prostředí pro různě složité instalace a pro různě zkušené soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přijede nějakým vozidlem, které je schopno přehrát soutěžní médium (CD, DVD, MP3). Stejně tak jsou vítáni profesionálové z instalačních firem, prodejci apod., aby předvedli potenciálním zákazníkům, že svoji práci opravdu ovládají.

 

Foto/zdroj: www.emma.com
Klíčová slova:
tuning, ozvučení, emma, Sound Quality