Euro NCAP – plný čelní náraz do nedeformovatelné bariéry

Základ zkoušky čelního nárazu vychází z metodiky homologační zkoušky evropské komise pro bezpečnost.

Plný čelní náraz do nedeformovatelné bariéry (anglicky Full Width Rigid Barrier) je nově vzniklá zkouška praktikující se od roku 2015. Motivem ke vzniku nové zkoušky byly stále tužší automobilové konstrukce. Ty sice přinesly snížení počtu zranění dolních končetin a hlavy. Vyšší tuhost konstrukce však zároveň znamená menší deformace čili větší zrychlení (zpomalení), které je třeba řešit pomocí zádržných systémů. Velké přetížení vede k vážným zraněním hrudi především u starších cestujících a dětí. Technici tedy rozdělili klasický čelní náraz na dvě nezávislé zkoušky. Ponechali původní „částečný čelní náraz do deformovatelné bariéry“ a nově přidali „plný čelní náraz do nedeformovatelné bariéry“.

 

Při této nové zkoušce automobil jedoucí rychlostí 50 km/h naráží do zcela pevné bariery se 100% překrytím. Vtom se zkouška liší od její známější varianty. Při testu plného čelního nárazu je na předních sedadlech použita ženská figurína.

 

Nová zkouška klade vysoké nároky na kvalitu zádržných systémů. Přísné limity zpomalení hrudníku a jeho vychýlení jsou hlavním hodnotícím kritériem u této zkoušky. Zavedení nové zkoušky má výrobce motivovat k vývoji a použití co nejsofistikovanějších zádržných systémů. Tento test vyvažuje již zmíněný „částečný čelní náraz“ při kterém je používána mužská figurína, a který pro úspěšné zvládnutí vyžaduje spíše dostatečnou tuhost karoserie. Tuhá konstrukce karoserie zajistí bezpečný prostor pro posádku bez vnikajících cizích těles a s možností bezproblémového otevření dveří po nehodě. Proti tomu však stojí test „čelního nárazu do nedeformovatelné bariéry s drobnou ženskou figurínou“, na kterou působí při použití příliš tuhé konstrukce karoserie nadměrné přetížení. Je třeba si uvědomit, že přetížení přesahující 12g způsobují vážná vnitřní zranění!

Video:


Foto/zdroj: www.euroncap.com
Klíčová slova: čelní náraz, homologace, Euro NCAP, crash test, Full Width Rigid Barrier