Euro NCAP – plný čelný náraz do nedeformovateľnej bariéry

Základ skúšky čelného nárazu vychádza z metodiky homologačné skúšky európskej komisie pre bezpečnosť.

Plný čelný náraz do nedeformovateľnej bariéry Euro NCAP (anglicky Full Width Rigid Barrier) je novo vzniknutá skúška praktizujúci sa od roku 2015. Motiváciou k vzniku novej skúšky boli stále tuhšie automobilovej konštrukcie. Tie síce priniesli zníženie zranenia dolných končatín a hlavy. Vyššia tuhosť konštrukcie však znamená menšie deformácie čiže väčšie zrýchlenie (spomalenie), ktoré treba riešiť pomocou zadržiavacích systémov. Veľké preťaženie vedie k vážnym zraneniam hrudi predovšetkým u starších cestujúcich a detí. Technici teda rozdelili klasický čelný náraz na dve nezávislé skúšky. Ponechali pôvodný „čiastočný čelný náraz do deformovateľnej bariéry“ a novo pridali „plný čelný náraz do nedeformovateľnej bariéry“.

 

Pri tejto novej skúške automobil idúci rýchlosťou 50 km/h naráža do úplne pevnej bariéry so 100% prekrytím. V tomto ohľade sa skúška líši od jej známejší varianty. Pri teste plného čelného nárazu je na predných sedadlách použitá ženská figurína.

 

Nová skúška kladie vysoké nároky na kvalitu zadržiavacích systémov. Prísne limity spomalenie hrudníka a jeho vychýlenie sú hlavným hodnotiacim kritériom u tejto skúšky. Zavedenie novej skúšky má výrobca motivovať k vývoju a použitia čo najsofistikovanejších zadržiavacích systémov. Tento test určitým spôsobom vyvažuje už spomínaný „čiastočný čelný náraz“ pri ktorom je používaná mužská figurína, a ktorý pre úspešné zvládnutie vyžaduje skôr dostatočnú tuhosť karosérie. Tuhá konštrukcia karosérie zaistí bezpečný priestor pre posádku bez vniknutiu cudzích telies a možnosť bezproblémového otvorenia dverí po nehode. Proti tomu však stojí test „čelného nárazu do nedeformovateľnej bariéry s drobnou ženskou figurínou“, na ktorú pôsobí pri použití príliš tuhé konštrukcie karosérie príliš veľká preťaženiu. Je potrebné si uvedomiť, že preťaženie presahujúce 12g spôsobujú vážne vnútorné zranenia!

Video:


Foto/zdroj: www.euroncap.com
Kľúčové slova: čelní náraz, homologace, Euro NCAP, crash test, Full Width Rigid Barrier