(Česky) ESF (Experimental Sicherheits Fahrzeug)

Zkratka ESF neboli Experimental Sicherheits Fahrzeug označuje experimentální vozidla automobilky Mercedes-Benz pro výzkum v oblasti bezpečnosti. V roce 2009 oslavil Mercedes-Benz 35 let stavby těchto experimentálních vozidel, jejichž průkopníkem byl Béla Barényi. Nový experimentální model ESF 2009 má na kontě 27 nových patentů z oblasti bezpečnosti.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.