(Česky) Volvo Pedestrian Detection

Volvo Pedestrian Detection je nový prvek aktivní bezpečnosti, jedná se o systém schopný rozpoznat chodce a jiné nečekané překážky. Zařízení je schopné detekovat chodce, který náhle vstoupil do vozovky, okamžitě varovat řidiče a v případě, že nereaguje samočinně aktivovat brzdy až do úplného zastavení.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.