Volvo Pedestrian Detection

Volvo Pedestrian Detection je nový prvek aktivní bezpečnosti, jedná se o systém schopný rozpoznat chodce a jiné nečekané překážky. Zařízení je schopné detekovat chodce, který náhle vstoupil do vozovky, okamžitě varovat řidiče a v případě, že nereaguje samočinně aktivovat brzdy až do úplného zastavení.

Systém rozpoznávání chodců (Pedestrian Detection) představila automobilka Volvo v roce 2010 u nového modelu S60. Tento prvek aktivní bezpečnosti může zásadním způsobem ovlivnit následky střetu chodce s automobilem. Hlavní částí systému je radarové monitorovací zařízení, které dokáže rozpoznat hrozící střet a řidiče včas varovat. Pokud řidič nereaguje, automobil sám aktivuje brzdy a zastaví.

 

ukázka funkce systému Volvo Pedestrian Detection

Radar umístěný za předním sklem monitoruje situaci před vozidlem. Systém dokonce umí rozpoznat, o jaký typ objektu se jedná (chodec, automobil, překážka,…). Pokud systém vyhodnotí nebezpečí střetu, nejprve řidiče varuje akustickým varovným signálem kombinovaným s blikajícím světlem v průhledovém head-up displeji a současně připraví brzdy na plné brzdění. Pokud řidič stále nereaguje a kolize se stává nevyhnutelnou, Volvo Pedestrian Protection automaticky aktivuje brzdy a zastaví vozidlo. Podle automobilky je tento systém schopen zcela vyloučit kolize s chodci do rychlosti 35 km/h. (pozn. redakce: toto je třeba brát jako marketingové sdělení, v žádném případě nepřenechávejte pozornost nad řízením elektronice automobilu, systém neumí předvídat jako pozorný řidič a i při 35 km/h je brzdná dráha i při okamžité reakci systému na suché vozovce cca 6-7 metrů!)


Volvo Pedestrian Detection je účinný i ve vyšších rychlostech, kdy přinejmenším zpomalí vozidlo a sníží tak následky kolize. Podle automobilky dojde při rychlosti jízdy 50 km/h ke snížení rychlosti střetu na 25 km/h, kdy se riziko smrtelného zranění chodce snižuje nejméně o 20 % a v některých případech dokonce až o 85 %. Vždy však záleží na konkrétní situaci a nelze očekávat, že automobil zastaví namístě!

 

Video:


Foto/zdroj:
www.volvocars.com
Klíčová slova:
Volvo Pedestrian Detection, Volvo S60, aktivní bezpečnost, detekce chodců