BAS (Brake Assistant System)

BAS je zkratka označující brzdový asistent. Brzdový asistent dokáže monitorovat intenzitu sešlápnutí plynu a na základě zjištěných údajů zvýšit účinnost brzd.

BAS je zkratka označující brzdový asistent, tato zkratka vznikla z anglického Brake Assistant System. Systém BAS monitoruje rychlost a intenzitu sešlápnutí brzdového. Podle těchto veličin je systém schopen vyhodnotit kritickou situaci a případně zvýšit tlak v brzdné soustavě. Tím se dosáhne větší brzdné síly při stejném tlaku nohy na pedál. Zároveň se zkrátí brzdná dráha až o 20%. Brzdový asistent je tedy prvkem aktivní bezpečnosti.

Existují tři základní typy BAS: elektronický, hydraulický nebo mechanický brzdový asistent. Jejich funkce je v podstatě stejná, liší se pouze ve způsobu snímání potřebných signálů. Pod brzdovým pedálem je umístěn snímač, který snímá rychlost a sílu stlačení pedálu. Při dosažení mezní hodnoty dojde k aktivaci brzdového asistenta, který urychlí náběh brzd tím, že zvýší tlak v hydraulickém systému brzd. BAS tím zkrátí dobu potřebnou k dosažení maximálního brzdného účinku.

Mezní hodnoty pro aktivaci brzdového asistentu jsou stanoveny na základě zkušeností z provozu. Málo zkušení řidiči sešlapují pedál buď rychle a malou silou, nebo pomalu a příliš velkou silou. V těchto okamžicích zasáhne BAS. Při pomalém dobrzďování, nebo přibrzďování je systém v nečinnosti.


Foto/zdroj: www.sicurauto.it
Klíčová slova: aktivní bezpečnost, brzdy, brzdový, asistent