BlueTec

BlueTec je označení pro novou technologii značky Mercedes-Benz, která uplatňuje nové a ekologicky šetrné vznětové motory.

Na podzim roku 2006 zahájila značka Mercedes-Benz výrobu prvních vozidel s technologií BlueTec. Tato průkopnická technologie výrazně snížila emise oxidů dusíku. Mercedes-Benz E 320 BlueTec se stal nejčistším dieselovým automobilem na světě. Navíc jeho spotřeba oproti srovnatelnému benzínovému motoru klesla o 20 až 40 procent.

Systém BlueTec pro svou funkci vyžaduje přísadu do paliva známou jako AdBlue, která se tankuje do zvláštní oddělené nádrže. Tankování látky AdBlue je pro řidiče bezproblémové, neboť AdBlue je nepáchnoucí a nejedovatá kapalina. AdBlue lze tankovat ze stojanu u čerpacích stanic stejně jako naftu. Speciální stojan s AdBlue je již běžnou součástí mnoha čerpacích stanic a nové neustále přibývají. Dojezd na jednu náplň AdBlue se různí podle velikosti nádrže. Obecně lze říci, že na 25 litrů spotřebované nafty připadá 1 litr AdBlue. U osobních automobilů vystačí nádrž dokonce na dobu jednoho servisního intervalu!


agregát Mercedes-Benz BlueTec

Princip:
Základní prvek katalytického systému u vznětových motorů tvoří filtr pevných částic a oxidační katalyzátor. Chemická reakce probíhající v oxidačním katalyzátoru zbavuje výfukové zplodiny nespálených uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého (CO), přeměňuje je na oxid uhličitý a vodní páru. U vozidel Mercedes-Benz s technologií BlueTec doplňuje výfukový systém tzv. zásobníkový (adsorpční) katalyzátor SCR. Tento katalyzátor přemění větší část oxidů dusíku na dusík a vodní páru tím, že každé dvě minuty vstřikuje látku AdBlue (močovinu).

 

Mercedes-Benz E 320 BlueTec

Filtr pevných částic zapojený mezi oxidačním katalyzátorem a SCR katalyzátorem, odloučí z výfukových plynů karcinogenní pevné částice označované jako saze. Filtr pevných částic je tvořen křemičitou sloučeninou, která vytváří porézní strukturu podobnou včelím plástvím. Jednou za čas se zvýší teplota výfukových plynů a nachytané pevné částice vyhoří.

katalyzační systém BlueTec

agregát Mercedes-Benz BlueTec

 

Foto: www.mercedes-benz.com
Klíčová slova:
Mercedes-Benz, BlueTec, ekologie, spotřeba