ECA (Electronic Control Assembly)

Zkratka ECA označuje elektronickou řídicí jednotku.

ECA (Electronic Control Assembly) je elektronická řídicí jednotka, která na základě informací o rychlosti otáček a klepání motoru upravuje podle předprogramovaných trojrozměrných grafů množství paliva a směšovací poměr.

Text: Jan Sajdl
Klíčová slova:
motor, směšovací poměr