Euro NCAP – test ochrany krční páteře

Test ochrany krční páteře se odlišuje od ostatních bariérových zkoušek Euro NCAP v tím, že se provádí bez vozidla pouze s figurínou umístěnou na vyjmuté sedačce.

Test ochrany krční páteře Euro NCAP má za cíl prověřit ochranu před poraněními krční páteře spojenými s nadměrnou deformací páteře. Je třeba si uvědomit, že tato zranění vznikají už při relativně malých nehodách s nízkou rychlostí, přesto se špatně prokazují i léčí. Tato zranění jsou velmi bolestivá a mívají dlouhotrvající následky. Anglické označení pro hyperextenzi krku je Whiplash, stejný název nese i tato zkouška.

 schema testu Whiplash

hyperextenzi krku dochází při nárazu zezadu a to již při relativně malých rychlostech. Zřídkakdy při těchto nehodách dochází k úmrtí, ale následky mohou mít obrovský dopad na jednotlivce i jeho okolí. Odhadované náklady na léčení jsou jen v Evropě 10 miliard Eur ročně.

Při této zkoušce jsou sedadla vyjmuta z vozu a umístěna na zkušební stav skládající se z pohyblivých saní a figuríny. Vyhodnocení se provádí na základě třech dynamických testů. Největší vliv na výsledek testu má správná poloha sedačky a opěrky hlavy v okamžiku nárazu.

Video:

 

Foto: www.euroncap.com
Klíčová slova: čelní náraz, homologace, Euro NCAP, crash test, hyperextenze krku, Whiplash