Euro NCAP – test ochrany krční páteře

Test ochrany krčnej chrbtice sa odlišuje od ostatných bariérových skúšok Euro NCAP v tom, že sa uskutočňuje separátne len s figurínou umiestnenou na sedačke vozidla.

Test ochrany krčnej chrbtice Euro NCAP má za cieľ preveriť ochranu pred poraneniami krčnej chrbtice spojenými s nadmernou deformáciou chrbtice. Táto časté zranenia vznikajú aj pri relatívne malých nehodách, napriek tomu sa však zle preukazujú aj lieči. Väčšinou sa teda nejedná o smrteľné zranenia, napriek tomu sú veľmi bolestivá a mávajú dlhotrvajúci následky. Anglické označenie pre hyperextenziu krku je Whiplash, rovnaký názov nesie aj táto skúška.

 schema testu Whiplash

K hyperextenziu krku dochádza pri náraze zozadu a to už pri relatívne malých rýchlostiach. Zriedkakedy pri týchto nehodách dochádza k úmrtiu, ale následky môžu mať obrovský dopad na jednotlivca i jeho okolie. Odhadované náklady na liečenie sú len v Európe 10 miliárd eur ročne.

Pri tejto skúške sú sedadlá vybratá z vozidla a umiestnená na skúšobný stav skladajúci sa z pohyblivých saní a figuríny. Vyhodnotenie sa vykonáva na základe troch dynamických testov. Najväčší vplyv na výsledok testu má správna poloha sedačky a opierky hlavy v okamihu nárazu.

Video:

httpv://www.youtube.com/watch?v=dq3eD1Mik7A

 

Foto: www.euroncap.com
Kľúčové slová: čelný náraz, homologácia, Euro NCAP, crash test, hyperextenzia krku, Whiplash