Geometrie zavěšení

Geometrie zavěšení kol popisuje závislosti postavení kola vůči vozovce.

Geometrie zavěšení kol vlastně popisuje postavení kola vůči vozovce. Z průběhu některých kinematických charakteristik lze pak usuzovat na jízdní charakter vozidla. Geometrii zavěšení kol definuje norma ČSN 30 0034. Hlavní parametry geometrie automobilu jsou: γ – úhel odklonu kola, σ – příklon rejdové osy, τ – záklon rejdové osy, δ0 – úhel sbíhavosti, r0 – poloměr rejdu a nk – závlek.

ukázka měření základní geometrie kola

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
archiv
Klíčová slova:
geometrie, geometrie kol, zavěšení, úhel odklonu, příklon rejdové osy, záklon rejdové osy, úhel sbíhavosti, poloměr rejdu, závlek