Oldhamova spojka

Radiální spojka křížová, též zvaná Oldhamova, slouží k přenosu krouticího momentu mezi nesouosými a přitom rovnoběžnými hřídeli.

Spojka Oldham se skládá ze dvou totožných kotoučů s radiální drážkou, umístěnou na čelní ploše, a středního kotouče, jehož oboustranné ozuby jsou pootočeny o 90°. Takovéto spojení dvou nesouosých a přitom rovnoběžných hřídelů dovoluje přenést krouticí moment z jedné hřídele na druhou. Během rotačního pohybu dochází v drážkách k relativnímu posuvu mezi středním kotoučem a krajními kotouči. Tím vzniká tření a ztrátové teplo, proto je nutné spojku mazat. Spojku nelze provozovat na vysoké otáčky, třecí teplo by mohlo spojku zadřít nebo vést k jejímu nadměrnému opotřebení. Tlak na styčných plochách by neměl překročit hodnotu 15 MPa.

cs_oldham_001

 

Foto/zdroj: archiv
Klíčová slova:
Oldhamova spojka, radiální křížová spojka