Euro NCAP – čiastočný čelný náraz

Základ skúšky čelného nárazu vychádza z metodiky homologačných testov európskej komisie pre bezpečnosť.

Čiastočný čelný náraz do deformovateľnej bariéry (anglicky Offset-Deformable Barrier – ODB) reprezentuje najčastejší typ stretu automobilu, ktorý má často tragické následky. V reálnej prevádzke by tento náraz zodpovedal čiastočnému stretu dvoch protiidúcich automobilov o rovnakej hmotnosti, z ktorých každý ide rýchlosťou 50 km/hod.

V skúšobných podmienkach je však reálna podoba testu upravená. Skúšaný automobil naráža do deformovateľnej bariéry rýchlosťou 64 km/hod (40mil/hod). Oproti homologačné skúške je rýchlosť pri tomto teste o 8 km/hod vyššie. Náraz do deformovateľnej bariéry je vedený s presahom 40%, cielená deformácie bariéry simuluje deformujúca sa protiidúce vozidlo. Bariéra je vyrobená z hliníkovej deformovateľnej prekážky presných rozmerov, ktorá svojou štruktúrou pripomína včelieho plástu. Bariéra má šírku 1000 mm a deformácia môže dosiahnuť až 540 mm. Pri teste tvorí posádku dve dospelé figuríny na predných sedadlách a dve detské figuríny umiestnené vzadu na detských sedačkách.

   

Sily vzniknuté pri náraze by mali byť efektívne absorbované deformačné zónou vozidla. Pre úspešné absolvovanie skúšky sa predná deformačná zóna musí deformovať kontrolovaným spôsobom, pričom priestor pre posádku nesmie byť postihnutý. Rovnako ako u ostatných skúšok Euro NCAP sa vyhodnocujú dáta (nameraná zrýchlenie) z figurín.

Video:

Čo ste nevedeli:
Zaujímavé zistenie zverejnili inžinieri švédskej univerzity v Umee, podľa nich ženy sedia za volantom ďaleko nebezpečnejšie ako muži. Dávajú si totiž sedadlo vyššie, operadlo strmšie a silne zvierajú veniec volantu. Testovacie figuríny sú však pri testoch montované na mužský posed, preto sú tieto pozície lepšie odladený.


Foto/zdroj: www.euroncap.com
Kľúčové slová: čelný náraz, homologácia, Euro NCAP, crash test, Offset-Deformable Barrier – ODB