Start/Stop

Vozidla vybavená systémem start-stop automaticky vypínají spalovací motor v případě, že se nacházejí v klidovém stavu (např. stání na křižovatce na červenou). Díky tomuto systému se šetří nejen palivo, ale snižují se i emise.

Systém štart-stop vyvinula spoločnosť Bosch, ako svoj príspevok ekonomickému a ekologickému prevádzky vozidiel. Systém Start/Stop dokáže vypnúť spaľovací motor v prípade kľudového stavu vozidla, teda v prípade, že motor beží naprázdno (napríklad v dopravnej zápche alebo pri státí vozidla na červenú). Ak chce vodič pokračovať v jazde, stačí stlačiť spojkový pedál a motor znovu automaticky naskočí. Pre použitie funkcie Start/Stop vytvorili vývojári firmy BOSCH špeciálny štartér. Životnosť tohto štartéra bola výrazne predĺžená. Štartér dostal výkonnejší elektromotor a má tichší chod.


Znie to síce úplne jednoducho, avšak pre správnu a bezproblémovú funkciu je potrebná súčinnosť niekoľkých zariadení a snímačov. Najprv riadiaca jednotka motora skontroluje, či sa motor nachádza v stave chodu naprázdno, či sú kolesá v stave pokoja a či batérie disponuje dostatočným množstvom energie pre opätovné naštartovanie motora. Ak áno, motor sa vypne. Aby mohol vozidlo pokračovať v jazde, stačí ľahko stlačiť spojku a motor okamžite automaticky naštartuje. Úplne potichu a spoľahlivo.

Výhodou celého systému je zníženie spotreby paliva a produkcie emisií. Najviac sa prejaví výhody tohto systému pri jazde v hustej mestskej premávke. BOSCH uvádza zníženie spotreby paliva a emisií CO2 (v závislosti na vozidle) až o 8%.

História
Prvé zariadenie fungujúce ako Start/Stop systém vyvinula automobilka Toyota v roku 1964. Následne ho uplatnila v modeli Toyota Crown. Elektronika tohto vozidla vypínala motor, ak bežal 1,5 sekundy naprázdno. V Tokijskom prevádzke toto zariadenie údajne sporili 10% paliva.

V osemdesiatych rokoch sa vyrábala vozidlá Volkswagen Polo Formel E a Fiat Regata ES. Ani vtedy sa táto technológia neuchytila ​​a zákazníka neoslovila.

Dnes je hlavným dodávateľom systému samočinného vypínania motora ISG firma BOSCH. A ani dnes však nie je tento systém obľúbený, rad zákazníkov ho pokiaľ možno ihneď vypína. Čo ale musí urobiť pri každom štarte, čím automaticky tento systém dostáva záporné body.

Prínos systému Star/Stop je prinajmenšom diskutabilný! Je založený, predovšetkým na zle definovanom teste spotreby paliva, pri ktorom motor nezmyselne dlho stojí. Systém má samozrejme zmysel pri pomalom posúvaní v kolónach a v mestskej premávke. Avšak často býva zle odladený a tak nie je výnimkou, že systém Start/Stop vypína motor aj v prípadoch, že o to nestojíte (studený motor, požiadavka na kúrenie, požiadavka na chladenie, atď …). Ďalšie často diskutovanou otázkou je životnosť, ako štartéra tak celého vozidla, ktorá sa tým celkom iste skracuje. Smutným faktom zostáva, že dnes nie je možné v Európe objednať nové auto bez tohto systému.


Foto:
www.bosch.de
Kľúčové slová: Start/Stop, štart-stop, Bosch, emisie, spotreba paliva, ekológia