ISOFIX

ISOFIX je systém umožňujúci jednoduché upevnenie detských autosedačiek do vozidla. Systém ISOFIX pevne a spoľahlivo spojí detskú autosedačku s karosériou vozidla. Jeho hlavnou výhodou je jednoduchá montáž. Autosedačky s ISOFIX systémom sú vďaka pevnému spojeniu medzi sedadlom a vozidlom bezpečnejšie!

ISOFIX je medzinárodné označenie pre štandardizované ukotvenie detskej sedačky vo vozidle.  Systém ISOFIX spĺňa medzinárodný štandard ISO 13216-1, ktorý stanovuje pravidlá pre ukotvenie detských zádržných systémov. V praxi to znamená, že výrobcovia automobilov do svojich vozidiel inštalujú typizované kotviace body, ktoré následne využívajú výrobcovia detských sedačiek na pevné a spoľahlivé pripojenie sedačky. ISOFIX zaručuje vzájomnú kompatibilitu.

logo systému ISOFIXkotevní bod systému ISOFIX

ISOFIX je prvok pasívnej bezpečnosti. S príchodom tohto systému sa výrazne zvýšila bezpečnosť cestujúcich detí a minimalizovali prípady zlého nainštalovania detskej autosedačky do vozidla. Oproti klasickému uchyteniu detskej sedačky pomocou klasických bezpečnostných pásov je ISOFIX vhodnejšou alternatívou uchytenia.


Princíp funkcie:

Systém ISOFIX vytvára pevné spojenie detskej autosedačky a karosérie vozidla, čímže znižuje riziko zranenia dieťaťa prepravovaného na sedačke. Spojenie detskej sedačky a karosérie je realizované pomocou pevných tŕňov, ktoré sú pevne spojené so špeciálnymi okami priamo na karosérii alebo na konštrukcii sedačky. Výhodou systému ISOFIX je jednoduchosť a spoľahlivosť použitia, a predovšetkým pevnosť uchytenia sedačky do vozidla.

 

schema zapínání systému ISOFIX  zapínání systému ISOFIX

princíp ukotvenia ISOFIX pre detské sedačky

ISOFIX funguje na princípe jednoduchého zacvaknutia dvoch zámkov do dvoch pripravených tŕňov. Správna inštalácia sedačky je overená typickým cvaknutím a zeleným terčíkom

Výhody systému ISOFIX

  • bezpečnejší
  • spoľahlivá inštalácia sedačky

Nevýhody systému ISOFIX

  • vyššia počiatočná cena
  • ťažšie presúvanie sedačiek z miesta na miesto

Detské autosedačky sa delia do niekoľkých kategórií, z hľadiska umiestnenia do vozidla a systému ISOFIX sú dôležité dva spôsoby:

1/ Skupina 0 a 0+ (0-13 kg / 0-12 mesiacov)

Autosedačky pre bábätká kategórie 0-13 kg je výhodnejšie umiestniť aj s bábätkom proti smeru jazdy. V prípade nárazu je totiž energia pohybujúceho sa bábätka pohlcovaná celou chrbtovou plochou vrátane hlavy. Laicky povedané, telo bábätka nemá pri čelnom náraze kam lietať. Keďže najmä u malých detí je veľkosť a hmotnosť hlavy v určitom nepomere k telu, predchádza sa touto obrátenou polohou nebezpečným zraneniam krčnej chrbtice.

Aby bolo možné používať systém ISOFIX, používajú autosedačky pre najmenšie deti (tzv. vajíčka) upevňovaciu základňu, ktorá je pripevnená k sedadlu. Na zvýšenie stability detskej sedačky môže byť vybavená nastaviteľnou podpernou nohou.

Odporúča sa umiestňovať sedačku na zadné, teda bezpečnejšie sedadlo. Sedačku je možné umiestniť aj na predné sedadlo, ale vždy musí byť vypnutý airbag!!! Aktívny airbag je pre dieťa smrteľne nebezpečný!

sedačka so systémom ISOFIX

2/ Skupina I (9-18 kg / 9 mesiacov – 4 roky) + Skupina II (15 – 25kg / 4 – 6 rokov)

Autosedačky pre väčšie deti sa umiestňujú vo vozidle v smere jazdy. V niektorých krajinách môže byť aj malé dieťa umiestnené v detskej autosedačke na sedadle spolujazdca. Niektoré vozidlá majú na tento účel dokonca na prednom sedadle upevňovacie body ISOFIX. Nezabudnite však, že airbag spolujazdca je navrhnutý podľa modelu dospelého muža. Rýchlosť nárazu a geometria sú optimalizované pre dospelého cestujúceho. Dieťa sedí na sedadle v trochu inej polohe. Sedí vyššie a predovšetkým bližšie k prístrojovej doske ako dospelý muž, ktorý sa opiera o opierku hlavy. Z tohto dôvodu by mohol airbag spôsobiť dieťaťu sediacemu na prednom sedadle nepríjemné zranenia! Odborníci na bezpečnosť dopravy odporúčajú pri preprave dieťaťa na prednom sedadle posunúť celé sedadlo a detskú sedačku čo najviac dozadu. sedačka so systémom ISOFIX

Video inštalácie sedačky so systémom ISOFIX:


Pásky u sedačiek so systémom ISOFIX:

Len preto, že má sedačka systém ISOFIX, nemusí nutne znamenať, že má vlastné pásky! Kvalitnejšie sedačky pre menšie deti zvyčajne majú vlastné pásy, pretože pomocou nich dokážu malé dieťa lepšie upevniť! V takomto prípade počas nárazu drží systém ISOFIX sedačku, pričom dieťa je zadržané sedačkou prostredníctvom integrovaných detských pásov. Tieto bývajú troj- až päťbodové (počet uchytení k skeletu), čím viac, tým je to pre bezpečnosť lepšie.

sedačka so systémom ISOFIX  sedačka so systémom ISOFIX + TOP TETHER

Ak však sedačka so systémom ISOFIX nemá pásky, na poutanie detí sa využijú klasické bezpečnostné pásy vášho auta. V tomto prípade systém ISOFIX drží sedadlo počas nárazu a sedadlo drží dieťa pomocou integrovaných detských pásov. Tie majú zvyčajne tri až päť bodov (počet upevnení na kostru), pričom čím viac, tým lepšie pre bezpečnosť.

Najmenej bezpečný je posledný prípad, keď je detská autosedačka bez ISOFIXu. V takomto prípade počas nárazu klasické bezpečnostné pásy držia sedačku aj dieťa. Keďže sedačka nie je pevne uchytená, tlačí počas nárazu na dieťa, čo nie je úplne ideálne.


Video inštalácie sedačky so systémom ISOFIX:


História:

V roku 1997 predstavila firma BRITAX RÖMER vo spolupráci s koncernom VW systém kotvenia detských autosedačiek nazvaný ISOFIX. Názov ISOFIX bol vytvorený zo dvoch častí, ISO z Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International Standardization Organization) a FIX z anglického slova fixation, čo znamená fixácia, upnutie.

Prvým automobilom so systémom ISOFIX sa stal VW Golf IV. generácie. Už v roku 1999 sa tento systém stal medzinárodným štandardom, ktorý minimalizuje chyby pri inštalácii a optimalizuje účinok ochrany vďaka pevnému spojeniu detskej autosedačky s vozidlom, vznikla norma ISO 13216-1.

Dnes je ISOFIX u nových vozidiel povinným prvkom pasívnej bezpečnosti. Podľa platných európskych predpisov musia byť od februára 2013 všetky nové vozidlá vybavené kotvovacími bodmi najmenej pre dve sedačky so systémom ISOFIX a TopTether.


ISOFIX TOP TETHER:

Niektoré autosedačky môžu byť vybavené systémom Top Tether, ktorý dopĺňa systém ISOFIX a ešte viac zvyšuje bezpečnosť prepravy detí tým, že umožňuje horné upevnenie. Rovnako ako pri systéme ISOFIX musia byť aj pre systém Top Tether v vozidle špeciálne úchytné prvky, predovšetkým staršie autá ich nemajú. Dodatočné kotvovacie body sú väčšinou integrované na zadnej strane sedačky vášho auta alebo sú umiestnené na podlahe batožinového priestoru. Vďaka systému Top Tether je sedačka lepšie upevnená, čím sa znížuje zaťaženie hlavy pri čelnom náraze.

princíp uchytenia sedačky systémom TOP TETHER  princíp uchytenia sedačky systémom TOP TETHER 

princíp uchytenia sedačky systémom TOP TETHER