(Česky) Simmerring (simering, simerink, simmering)

Simmerring = těsnicí kroužek hřídele, česky gufero. Simmerring je ochranná značka světového výrobce těsnících kroužků a tvoří u nás zlidovělý pojem simerik.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.