IIHS (Insurance Institute for Highway Safety)

IIHS je obdoba evropského Euro NCAPu, který většina motoristů dobře zná. IIHS je neziskovou organizací, která se mimo jiné zabývá tzv. pojišťovacími nárazy.

Insurance Institute for Highway Safety je nezávislou neziskovou vzdělávací organizací zabývající se bariérovými zkouškami. Především pak tzv. pojišťovacími nárazy. IIHS je financována prostřednictvím pojišťoven, které tak získávají srovnatelné informace o bezpečnosti jednotlivých automobilů a nákladech na jejich následnou opravu. Díky těmto informacím pojišťovny rozdělují automobily do tříd.

Organizace IIHS byla založena v roce 1959 za účelem vedení a financování programů pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnicích. Její působnost se postupně rozšiřovala. Od 70tých let vede společnost IIHS podrobné statistiky následků nehod a od 90tých let dokonce sama provádí nárazové zkoušky. Na rozdíl od americké vládní agentury NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) se metodika crash testů IIHS podobá evropskému NCAPčelní náraz probíhá v rychlosti 64 km/h, do deformovatelné bariéry s přesahem 40 %.

Crash test nového a starého automobilu
V roce 2009 oslavila společnost IIHS 50 let od svého založení a u této příležitosti provedla demonstrativní nárazovou zkoušku historického automobilu (Chevy Bel Air 1959) a nového moderního vozu (Chevrolet Malibu 2009), aby na výsledku zkoušky ilustrovala rozdíl v pasivní bezpečnosti moderních a starých automobilů.


Foto:
www.iihs.org
Klíčová slova:
pojišťovací náraz, IIHS, crash test