VIN kód (Vehicle Identification Number)

VIN kód neboli Vehicle Identification Number je sedmnáctimístné číslo karoserie, dalo by se říct rodné číslo vozu. Dnes všechny evidence motorových vozidel pracují pouze s VIN kódem.

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar.