Kick-down

Kick-down je funkcia znižovania prevodového stupňa automatickej prevodovky. Po úplnom zošliapnutí pedálu akcelerátora riadiaca jednotka dá príkaz na preradenie na najnižší možný prevodový stupeň, čím sa zvýšia otáčky spaľovacieho motora, aby sa dosiahol čo najlepší výkon motora. Túto funkciu vodič využije napríklad pri predbiehaní alebo prudkom zrýchľovaní.

Read more

Palivový filter

Palivový filter chráni spaľovací motor pred vniknutím nečistôt, pevných častíc a vody. Filtrácia paliva je zvyčajne viacstupňová. Zvyčajne sa prvá filtrácia vykonáva pred vstupom palivového čerpadla, potom nasleduje hlavný palivový filter a filtračné sito tesne pred vysokotlakovým palivovým čerpadlom alebo vstrekovačom.

Read more