AdBlue

AdBlue je extrémne čistý roztok močoviny v demineralizovanej vode, ktorý pomáha so znižovaním obsahu oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Kvapalina AdBlue je automaticky vstrekovaná do výfukového potrubia, v ktorom spôsobuje vznik selektívnej katalytickej redukcie, ktorá rozkladá oxidy dusíka na vodu a neškodný dusík.

Read more

(Česky) Studený start

Mezi studené starty můžeme zařadit každé nastartování motoru, který není zahřátý na provozní teplotu. Do této kategorie tedy spadá nejen ranní cesta do práce, ale také popojíždění mezi nákupy apod. Při studeném startu dochází díky nedostatečnému mazání k většímu opotřebení mechanických částí. Emise jsou rovněž velmi vysoké, protože katalyzátor potřebuje pro svou správnou činnost dosáhnout provozní teploty. A co spotřeba paliva? Na tu se raději ani neptejte.

Read more

(Česky) SISS (Smart Idle Stop System)

Automobilka Mazda vylepšila součastné Start/Stop systémy a vylepšenou variantu nazvala SISS. Nový systém využívá k opětovnému nastartování motoru vstříknutí paliva do válce. Vstříknutí palivové směsi a její následné zažehnutí způsobí dostatečný tlak k rozběhnutí motoru.

Read more

(Česky) SCR (Selective Catalytic Reduction)

Zkratka SCR označuje systém čištění spalin vznětových motorů pomocí selektivní katalytické redukce snižující množství NOx ve výfukových plynech. Oxidy dusíku se díky speciálnímu aditivu AdBlue na bázi močoviny mění v neškodný dusík a vodní páru.

Read more

(Česky) Oxid uhličitý CO2

Oxid uhličitý sa stal synonymom ekologickosti moderných automobilov. Pritom sa ale jedná o nejedovatý bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ktorý je ťažší ako vzduch. CO2 vzniká reakciou uhlíka s kyslíkom, napríklad procesom zvaným spaľovania, ale nemusí sa jednať iba o spaľovaní v motoroch, ako to má teraz každý na mysli! Vzniká aj pri obyčajnom dýchaní …

Read more

(Česky) Katalyzátor

Automobilový katalyzátor je zařízení snižující emise výfukových plynů, které vznikají díky nedokonalostem spalovacího procesu. Katalyzátor přeměňuje za pomoci chemických reakcí škodlivé látky na vodu, oxid uhličitý a další méně nebezpečné látky.

Read more